Kalıp Nedir? – Satılık Domain

Gelişmekte olan teknoloji çagında ,kalıpçılık basit bir şekilde açıklanamaz.Nedenide kalıpçılık günlük hayatımıza girmiş pek çok parçaların üretimini gerçekleştiren en önemli mesleklerden biridir.Günlük hayatımıza giren bu parçanın üretiminde ,zaman kalite ve ölçü tamlığı ,malzeme tasarrufu ve özdeşlik saglayan ayrıca işçilik giderlerini asgari düzeye indiren kalıpçılık meslegidir. Esas amacı birbirinden farklı olmayan ,ancak çalışma sistemi ve ürettikleri parçalar bakımından farklılıklar gösteren kalıpçılık meseği de kendi aralarında sınıflandırılmışlardır.Örnegin saç metal kalıpçılığı ,hacim kalıpçılığı v.b.

Kalıp ve kalıpçıyı genel olarak şu şekilde tanımlaya biliriz

Özdeş parçaları istenilen ölçü tamlıgı sınırları içerisinde ve en kısa zamanda üreten ,malzeme sarfiyatı ve insan gücünün asgari düzeyde tutulmasınayardımcı olan ve takım tezgahları ile çalışa bilen aygıta kalıp denir.Bu aygıtın tasarımını hazırlayan ,yapımını gerçekleştiren ve çalıştıra bilen kişiye kalıpçı denir.Seri üretimi gerçekleştirecek herhangi bir kalıbın tasarımına ,yapımına ve çalıştırılmasına olanak saglayan ,uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemlerini bir bütün olarak kabul eden meslek dalına “KALIPÇILIK MESLEĞİ ” denir.

Kalıpçılık mesleğini konu edinen kişiler , en azından basit matematik ve tasarı geometri kavramlarını , makine teknik resim çizimini ve okunuşunu , markacılık ve ölçme bilgisini , bütün takım tezgahlarının kullanışını , ısı ve sertlik ölçme işlemlerinin yapılışını ayrıca makine elemanlarının montajını gerektiren bilgileri almak zorundadır. Bu bilgileri alan ve pratik uygulamaları iyi değerlendirebilen bir kalıpçı , aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi kişidir.